winston salem journal subscription coupon code how to put a gps tracker on a mobile Meizu retirer localisation connect pal phone number locate application ZTE copiare rubrica da sim ad iphone X

banner


2 1

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Công ty CP Tư  vấn xây dựng và phát triển cơ khí cam kết :

 

1.  Không ngừng đầu tư , xây dựng nâng cao về công nghệ thiết bị , năng lực , nguồn lực , cải tiến phương thức quản lý nhằm cung cấp các sản phẩm tư vấn đạt chất lương tối đa sự thõa mãn của khách hang .

 

2.  Tổ chức quản lý ,điều hành khoa học mọi phương diện hoạt động sản xuất kinh doanh . Vận hành duy trì và cải tiến thường xuyên hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 nhằm không ngừng nâng cao chất lượng :

- Quản lý điều hành

- Sản phẩm /dịch vụ

- Đời sống cán bộ công nhân viên

 

Với phương châm :

" Thỏa mãn khách hàng và thỏa mãn chính mình "