winston salem journal subscription coupon code how to put a gps tracker on a mobile Meizu retirer localisation connect pal phone number locate application ZTE copiare rubrica da sim ad iphone X

banner


2 1

LỊCH SỬ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ

Tên giao dịch quốc tế :  Construction And Mechanical consuting joint stock company

Tên viết tắt                 :  COMA.ENG JSC

 

Thành lập năm 1992 mang tên Trung tâm nghiên cứu thiết kế , tư vấn công nghê thiết bị nghành xây dựng với chức năng chuyên môn thiết kế công nghệ , thiết bị các công trình sản xuất vật liệu xây dựng và các công trình dân dụng công nghiệp khác  . Trải qua quá trình xây dựng và phát triên , năm 1997 chuyển thành Công ty tư vấn xây dựng và phát triển cơ khí và đến tháng 10 năm 2004 chuyển đổi thành Công ty CP Tư vấn xây dựng và phát triển cơ khí .