winston salem journal subscription coupon code how to put a gps tracker on a mobile Meizu retirer localisation connect pal phone number locate application ZTE copiare rubrica da sim ad iphone X

banner


2 1

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ Tên giao dịch quốc tế :  Construction And Mechanical consuting joint stock company Tên viết tắt                 :  COMA.ENG JSC   Thành lập năm 1992 mang tên Trung tâm nghiên cứu thiết kế , tư vấn công nghê thiết bị nghành xây dựng với chức năng chuyên môn thiết kế công nghệ , thiết bị các công trình sản xuất vật liệu xây…
Công ty CP Tư  vấn xây dựng và phát triển cơ khí cam kết :   1.  Không ngừng đầu tư , xây dựng nâng cao về công nghệ thiết bị , năng lực , nguồn lực , cải tiến phương thức quản lý nhằm cung cấp các sản phẩm tư vấn đạt chất lương tối đa sự thõa mãn của khách hang .   2.  Tổ chức quản lý ,điều hành khoa học mọi…
Đang cập nhập ...